Khi tiến hành công việc cải tạo (Fit-out) tại một nhà máy xây sẵn cho thuê tại Việt Nam, việc tuân thủ các thủ tục pháp lý cơ bản là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ và hoạt động trôi chảy. Dưới đây là các tài liệu cần thiết:

  1. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (ERC): Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc có được ERC là bắt buộc. Giấy chứng nhận này chứng minh tình trạng pháp lý của thực thể và bao gồm thông tin về các hoạt động kinh doanh của công ty, cấu trúc sở hữu và địa chỉ đăng ký.
  2. Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư (IRC): Đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc một số dự án nội địa cụ thể, việc có được IRC là cần thiết. Giấy chứng nhận này mô tả chi tiết về dự án đầu tư, như vốn, địa điểm và mục tiêu, và rất quan trọng để được công nhận và bảo vệ pháp lý.
  3. Giấy phép Môi trường: Với sự tăng cường về mặt bền vững môi trường, việc có được giấy phép môi trường là rất quan trọng. Giấy phép này chứng minh tuân thủ các quy định về môi trường và đảm bảo rằng công việc fit-out không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.
  4. Giấy chứng nhận Phê duyệt Thiết kế Phòng chống Cháy: An toàn là ưu tiên hàng đầu ở bất kỳ nơi làm việc nào. Việc có được giấy chứng nhận phê duyệt cho thiết kế phòng chống cháy đảm bảo rằng các biện pháp an toàn phòng cháy của nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu, bảo vệ cả nhân viên và tài sản.
  5. Giấy phép Xây dựng cải tạo (Fit-out): Cần có sự cho phép cụ thể cho các hoạt động fit-out hoặc sửa chữa. Giấy phép này xác nhận rằng các sửa đổi đề xuất tuân thủ các mã xây dựng và quy định, duy trì tính nguyên vẹn cấu trúc và các tiêu chuẩn an toàn.
  6. Giấy chứng nhận Chấp nhận Phòng cháy: Sau khi hoàn thành cài đặt và thủ tục phòng cháy, một giấy chứng nhận chấp nhận được cấp sau khi kiểm tra. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng nhà máy đáp ứng các yêu cầu phòng cháy cần thiết và được trang bị để xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp.

Tuân thủ các thủ tục pháp lý cơ bản này không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định mà còn tạo điều kiện làm việc thuận lợi và an toàn cho tất cả các bên liên quan trong quá trình fit-out.

Vui lòng liên hệ Hotline: 19009233, Email: Mrc@Industryvn.com để được tư vấn giải pháp tốt nhất cho Nhà máy của bạn.